Wednesday , 22 May 2019
Home » Quảng cáo món ngon Việt Nam

Quảng cáo món ngon Việt Nam

Nhận Quảng Cáo chi tiết :

1. Bài Viết :  1 triệu /1 bài Viết ( 2 textlink trong bài viết) – Bài viết được chia sẽ trên Fanpage  ” Món Ngon Việt Nam” có hơn 120 nghìn thành viên .

2. Banner  125 x 125  :  1 triệu /1 tháng

3. Banner  300 x 250  :  2 triệu /1 tháng

4. Banner  729 x 90 :  2 Triệu / 1 tháng

Liên hệ quảng cáo tại Món Ngon Việt Nam Online  tại đây  .

Sau 1 giờ đăng bài viết thì đã tiếp cận hơn 1723 khách hàng
Sau 1 giờ đăng bài viết thì đã tiếp cận hơn 1723 khách hàng
Bài viết Đăng sau 11 giờ đã tiếp cận hơn 7478 khách
Bài viết Đăng sau 11 giờ đã tiếp cận hơn 7478 khách